Gewasbescherming, dit moet u weten

Nederland is een land dat voor een groot gedeelte op de export van vlees en gewassen draait. Nou hoeven koeien en varkens niet voorzien te worden van een gewasbescherming, maar elke teler van fruit, groente of andere gewassen dient wél een goede tactiek te hebben om zijn of haar gewassen te beschermen. Deze bescherming is niet per se tegen het weer of tegen schade. Wel is het een bescherming tegen dieren, maar ook plantenziekten. Het is een manier om de gezondheid en verkoopbaarheid van gewassen veilig te stellen of op zijn minst zo goed mogelijk te behouden. Er zijn dan ook vele manieren om gewassen te beschermen, verschillend tussen besproeiingen en het gebruik van netten. Echter is er een diepgaande gewasbescherming wetgeving die ervoor zorgt dat het soms lastig is voor telers of boeren om de planten gezond te houden.

Gewasbescherming in de vroegere tijden

De bescherming van gewassen lijkt voor velen een evidentie. Een normale zaak die al vanaf het begin der tijden werd toegepast om de gewassen te beschermen tegen beschadiging of ziekte. Echter heeft de gewasbescherming een hele reis achter de rug sinds het in de jaren 1940 aan regels onderhevig werd. Al vanaf het begin van de agrarische revolutie, lang geleden, wordt er vanalles gedaan om gewassen op een efficiënte manier gezond te houden. In het begin enkel uit het oogpunt van overleven, later ook uit commercieel oogpunt. Verloren gegane gewassen zij nu eenmaal niet te verkopen of nog te eten. Gezonde gewassen, of het nu wortels zijn of peren, wel. Tot aan de jaren veertig van de vorige eeuw werd er dan ook lustig op los gespoten met allerlei verschillende gewasbescherming. Hierbij kunt u denken aan het spuiten van chemische gewasbeschermingsmiddelen om slakken weg te houden, maar ook aan het spannen van netten.

De regels na de jaren ‘40

Na de jaren ‘40 begon men zich te realiseren dat het in het wildeweg spuiten van allerlei chemische systemen wellicht niet het beste plan van aanpak was. Men koos dan ook om vele chemische middelen te gaan verbieden. Na de jaren ‘60 van de vorige eeuw werden chemische middelen pas echt aan banden gelegd. Er werd gestreefd om zo veel mogelijk natuurlijke manieren te vinden om gewassen te beschermen. In de hierop volgende jaren werd er een wetgeving aangenomen waardoor telers en boeren zich voortaan dienden te licenseren om te mogen spuiten.

Gewasbescherming licentie

Gewasbescherming kopen kan enkel wanneer iemand een geldige licentie heeft om aan het beschermen van gewas te mogen doen. Een dergelijke licentie wordt aangevraagd door de teler of boer, waarna deze persoon op een cursus dient te gaan. Hierdoor probeert de overheid boeren en telers zo wijs mogelijk te maken en de kans op overbescherming of chemische bescherming verkleinen. Een teler of boer dient dan ook uitgebreide kennis te hebben van dergelijke bescherming voor er gebruik gemaakt kan gaan worden van de chemische en natuurlijke bescherming van gewassen. Dit maakt het voor sommige boeren en telers erg lastig.

Empas draagt bij aan een gezonder gewas voor de tuinbouw met praktische, gebruiksvriendelijke en klantspecifieke oplossingen.